"Дентасюис ЕООД"
  • Дезинфектант INCIDIN LIQUID, оп. 1 л.

В редица случаи се налага постигането на бърза и сигурна дезинфекция на повърхности и предмети от медицинското обзавеждане. Incidin Liquid представлява препарат на алкохолна основа, готов за употреба, без добавка на алдехиди, с който този ефект е гарантиран.

• Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси (HBV, HIV, Papova, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro, Rota, BVDV)
• Активно-действащи вещества: Изопропанол (35%), n-Пропанол (25%)
• Отлично подбрана комбинация от активнодействащи съставки с взаимнодопълващо се действие
• Не съдържа алдехиди
• Приятен аромат
• Готов за употреба
• Изпарява се за особено кратко време от обработваните повърхности
• Прилага се и под формата на спрей
• Екстремно кратка експоцизия: 

Бактерициден, вкл. (Tbc), фунгициден (C.albicans) – неразреден 1*- 5** минути
Активност спрямо вируси с обвивка: ( вкл. HBV, HIV, HCV, Vaccinia) съгл. EN 14476  – неразреден 30 секунди
Активност спрямо Papova съгл. DVV 2008  – неразреден 10 минути
Активност спрямо Adeno съгл. EN 14476  – неразреден 1 минута
Активност спрямо Noro съгл. EN 14476  – неразреден 10 минути
Активност спрямо Rota съгл. EN 14476 – неразреден 30 секунди

⃰ Съгласно DGHM, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 16615
⃰ ⃰Съгласно VAH
Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ № 0027-3/17.12.2014 г.


Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Дезинфектант INCIDIN LIQUID, оп. 1 л.

  • Модел INCIDIN LIQUID
  • Наличност В наличност
  • 31,00лв.


Европейско финансиране

Проект: BG-RRP-3.005-1432-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

 

Главна цел: Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката като чрез получените безвъзмездни средства ще бъдат внедрени информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието .

 

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

 

Краен получател на помощта: ДЕНТАСЮИС ЕООД

 

Обща стойност на проекта: 20 000 лева европейско финансиране

 

Начало: 02.06.2023 г.

Край: 02.06.2024 г.

Онлайн магазин
ДЕНТАСЮИС ЕООД © 2023